Repliki ASG w treningu strzeleckim by Marcin Jędrzejczak & Michał Wodzyński

Repliki ASG w treningu strzeleckim

Autor: Marcin Jędrzejczak i Michał Wodzyński

wtorek, 29 września 2009

Na jednym z kursów strzeleckich moją uwagę zwrócił mocno wyróżniający się kursant. Byłem zaskoczony jego umiejętnościami obsługi pistoletu. Zapytałem w przerwie, gdzie się nauczył obsługi broni. Odpowiedział mi, że jest członkiem grupy ASG (Air Soft Gun).

Postanowiłem przyjrzeć się sposobom treningów i działania grupy ASG. Okazało się, że podczas tak zwanej zabawy uczestnicy treningów stosują większość zasad taktycznych i technicznych procedur pola walki. Kolejny kontakt z członkami grupy ASG pokazał, że nabierają oni właściwych nawyków podczas pracy na replikach broni, przywiązują dużą wagę do zasad bezpieczeństwa i odpowiednio konfigurują wyposażenie podczas treningów.

ASG czy inaczej, airsoft to gra zespołowa, w której gracze wykorzystują karabinki pneumatyczne. Celem rozgrywki jest wyeliminowanie przeciwnika poprzez trafienie plastikowym pociskiem. Gry organizowane są na różnym poziomie i z różnym stopniem skomplikowania. Mogą to być spotkania dwóch drużyn. Mogą też być bardziej zaawansowane scenariusze, zakładające kilka głównych oraz kilka dodatkowych zadań do realizacji.

Zorganizowane drużyny często prezentują dosyć dobry poziom wyszkolenia taktycznego oraz zgrania zespołowego, co pozwala uzyskać przewagę w rozgrywce. W airsofcie kładzie się duży nacisk na zasady bezpieczeństwa oraz uczciwość. Gracze muszą stosować się do ogólnie przyjętych reguł, dotyczących mocy replik, dystansu, z którego można oddać strzał, odpowiedniego wyposażenia ochronnego, zasad uznawania trafień i wielu innych zagadnień.

Pomysł wykorzystania replik broni ASG w treningu strzeleckim i taktycznym narodził się w Japonii po II wojnie światowej i tam też powstały pierwsze karabinki pneumatyczne. Wiązało się to z narzuconymi Japończykom przez społeczność międzynarodową ograniczeniami w dostępie do broni palnej. Zamiłowanie mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni do wszelkiego rodzaju karabinów, strzelb, pistoletów i rewolwerów, z drugiej strony potrzeba szkolenia Sił Narodowego Bezpieczeństwa Japonii, a później Japońskich Sił Samoobrony, doprowadziły do powstania i popularyzacji broni pneumatycznej ASG.

Idea ta trafiła następnie do Stanów Zjednoczonych, następnie do Europy, gdzie karabinków ASG zaczęli używać również hobbyści. Dziś airsoft to coraz bardziej popularna dyscyplina sportu, uprawiana przez duże grono sympatyków militaryzmu.

Warto podać nieco informacji o zasadzie działania tego typu replik broni palnej, napędzanych elektrycznie oraz gazowo.

Broń tego typu, jako amunicję, wykorzystuje kompozytowe kulki BB o średnicy 6 lub 8 mm i wadze od 0,2 do 0,4 g. Karabinki typu PTW – Proffesional Training Weapon, takie jak produkty firm Celcius czy Systema i AEG – Airsoft Electric Gun to broń pneumatyczna, w której pocisk wyrzucany jest przez słup sprężonego powietrza, wytwarzany w cylindrze za pomocą tłoka na sprężynie. Silniczek elektryczny za pośrednictwem przekładni napędza tłok. Tego rodzaju repliki najlepiej nadają się do treningów, ponieważ korzystając z nich, mamy możliwość prowadzenia ognia pojedynczego i automatycznego, a przy wprowadzeniu limitów amunicyjnych szkolenie staje się jak najbardziej realne i zbliżone do realiów współczesnego pola walki.

Poza replikami, które zostały opisane powyżej, wyróżniamy jeszcze te o napędzie gazowym oraz sprężynowym.

Ostatnimi czasy pojawiło się na rynku wiele karabinków o napędzie gazowym, które charakteryzują się działającym systemem blow back oraz stosunkowo dużym odrzutem. Blow back jest to układ wymuszający odrzucanie zamka w replikach ASG, przy wykorzystaniu części gazu napędzającego amunicję. System ten imituje działanie zamka w broni ostrej. Jest to ciekawe rozwiązanie, ale awaryjne i dosyć drogie. Napęd gazowy stosuje się przede wszystkim w replikach karabinów snajperskich oraz pistoletów.

Podobnie rzecz się ma z napędem sprężynowym, z tym, że o ile repliki broni snajperskiej powtarzalnej o napędzie sprężynowym maja sens, to już pistolety mogą do treningu być używane tylko jako atrapy, z uwagi na konieczność każdorazowego naciągnięcia sprężyny przed oddaniem strzału.

Wróćmy jednak do wykorzystania karabinków ASG w treningu strzeleckim.

Porównując dobrej jakości replikę z ostrym oryginałem, możemy na pierwszy rzut oka nie dostrzec różnicy, szczególnie jeżeli nie mamy z bronią do czynienia na co dzień. Różnice stają się jednak widoczne już przy nieco dokładniejszych oględzinach.

Podobieństwo jest jednak na tyle duże, że z powodzeniem możemy wykorzystać repliki pistoletów czy karabinków w treningu na sucho, czy inaczej mówiąc bezstrzałowego. Skala wykonania repliki 1:1, bardzo zbliżona waga samej repliki oraz magazynków do oryginału, dbałość o detale, stwarzają strzelcom sposobność realnego treningu czynności obsługowych przy wykorzystaniu broni ASG, niekoniecznie na strzelnicy pod okiem doświadczonego instruktora, ale również we własnym zakresie lub na treningu, gdzie nie ma dostępu do broni palnej. Przy wykorzystaniu replik można z powodzeniem trenować szybkie dobywanie broni z kabury, właściwy chwyt broni, wymianę magazynków w różnych wariantach taktycznych, postawy strzeleckie, przechodzenie z broni długiej na boczną, szybkie zgrywanie przyrządów celowniczych.

Istotnym aspektem jest tutaj możliwość bezpiecznego kształtowania postawy etycznej strzelca oraz przyswajania zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni, jak również prawidłowego zachowania się na strzelnicy czy podczas treningów na obiektach.

W treningach z replikami broni wykorzystujemy takie same procedury jak przy treningach z bronią ostrą. Wyjątkiem są tutaj procedury usuwania zacięć.

Broń ASG można wykorzystywać również w szkoleniach i treningach taktycznych. Szczególnie przydatna okazuje się przy aranżacji sytuacji walki w terenie zurbanizowanym, w budynkach, na krótkich dystansach, walki w pomieszczeniach. Korzystając z tego typu replik pneumatycznych można, minimalizując ryzyko uszkodzeń, prowadzić treningi z użyciem amunicji na obiektach użyteczności publicznej. Zapewnia to realizm wymiany ognia w środowisku, w którym szkolony ma pracować, poza strzelnicami i obiektami poligonowymi. Stwarza to ogromne możliwości dydaktyczne w szkoleniach pracowników ochrony, konwojentów i innych służb mundurowych. Oczywiście pewna doza ryzyka związana z prowadzeniem niekontrolowanego ognia, a w konsekwencji z uszkodzeniem obiektu, pozostaje, dlatego strzelcy czują odpowiedzialność za każdy oddany strzał.

Karabinki ASG można z powodzeniem wykorzystywać również do nauki taktyki „zielonej” oraz treningów w terenie niezurbanizowanym. Stwarza to nowe, szerokie możliwości w aranżacji ćwiczeń, ponieważ i w tym przypadku mogą one odbywać się poza obiektami poligonowymi, w zgodzie z przepisami prawa i bez ryzyka narażania obywateli na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Doskonałym przykładem tego typu treningu z wykorzystaniem replik jest nauka technik przemieszczania się indywidualnego oraz zespołowego w terenie niezurbanizowanym, nauka działania w różnych formacjach. Idąc dalej, znajdujemy zastosowanie w treningu z zakresu reakcji na kontakt, manewrowania przeciwnika, zrywania kontaktu, reakcji na zasadzki, tworzenia zasadzek, zakładania baz patrolowych i wielu innych zagadnień z taktyki tzw. „zielonej”.

Ograniczenia wynikające z zasięgu replik, który z nielicznymi wyjątkami nie przekracza realnie 70 m w przypadku karabinów czy karabinków oraz 20 m w przypadku replik broni krótkiej powodują, że nie będzie ona przydatna w treningu strzeleckim na dalekich dystansach, dla sekcji snajperskich, czy strzelców wyborowych. Jednak już nauka maskowania w terenie oraz budowy stanowiska snajperskiego lub skrytego przemieszczania się jest jak najbardziej możliwa, a co najważniejsze, trening z replikami nie naraża drogich karabinów wyborowych czy stosowanej do nich optyki na ryzyko uszkodzenia.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej aspekty możemy się przekonać, że repliki ASG znajdują zastosowanie również w treningu taktyki „czerwonej” i „niebieskiej”.

Jeżeli chodzi o zagadnienia z zakresu taktycznego ratownictwa medycznego to jest oczywiste, że repliki spełniają tylko zadanie pomocnicze, jako element uzupełnienia wyposażenia taktycznego. Dzięki zastosowaniu replik, możemy sytuacje z zakresu ratownictwa trenować w rzeczywistym środowisku, co nie zawsze i nie dla każdego jest możliwe z użyciem broni ostrej. Ponadto wykorzystując karabinki pneumatyczne można uczyć się i trenować techniki ewakuacji rannych z pola walki.

Trening z zakresu taktyki tzw. „niebieskiej” również można przeprowadzić z wykorzystaniem replik. Broń ostra przy kontakcie z wodą, a w szczególności z wodą morską, jest narażona na korozję i w konsekwencji szybkie zużycie lub zniszczenie. Nie można jednak zrezygnować z treningu z użyciem karabinków czy pistoletów maszynowych, ponieważ szkolenie straci wówczas realizm, a jak wiadomo należy w miarę możliwości trenować tak, jak się walczy, czyli w zazwyczaj używanym umundurowaniu, oporządzeniu oraz z uzbrojeniem. Tu pojawia się kolejna sposobność wykorzystania replik, szczególnie replik tańszych, gorszej jakości, używanych jako atrapy, ale również dobrych replik, z których formacje przeznaczone do realizacji zadań na wodzie mogą korzystać przy treningu sytuacji taktycznych z wykorzystaniem amunicji pneumatycznej na jednostkach pływających oraz platformach.

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze raz atutom, które powodują, że wykorzystanie replik w treningu strzeleckim czy taktycznym jest pomysłem godnym uwagi i rozważenia.

Przede wszystkim trening na tego typu jednostkach broni nie ogranicza naszych możliwości jedynie do strzelnic i obiektów poligonowych. Daje to dużo większe możliwości przy aranżacji ćwiczeń i ogranicza koszty wynajmu obiektów.

Trenować można na obiektach użyteczności publicznej, w terenie zurbanizowanym, niezurbanizowanym i nawet na wodzie oraz obiektach pływających.

Przy zastosowaniu odpowiednich limitów amunicyjnych szkolenia i treningi na replikach zapewniają duży realizm i stanowią doskonałe uzupełnienie procesu szkolenia.

Koszty amunicji są nieporównywalnie niższe, podobnie jak samych karabinków czy pistoletów. Szczególnie dotyczy to broni krótkiej, gdzie cena replik waha się od 200 do 700 zł, a broń ostra to wydatek około kilku tysięcy złotych.

Treningi z replikami są całkowicie bezpieczne, a zarazem autentyczne, co daje doskonałe możliwości w szkoleniu osób, które w pracy narażone są na bezpośrednie zagrozenie, a więc pracowników ochrony banków, stacji benzynowych, obiektów publicznych, konwojentów czy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

Niekwestionowane zalety replik pneumatycznych powodują, że z broni tej w celach treningowych korzystają różne formacje w wielu krajach świata, poczynając od wspomnianej Japonii, poprzez Stany Zjednoczone, a na Europie z Polską włącznie kończąc.

Może warto się nad tym zastanowić w dobie przygotowań do Euro 2012.