Grupa Wsparcia Taktycznego w ochronie VIP-a – Jacek Tarka