O nas

Blackwater– jesteśmy teamem airsoftowym założonym przez graczy z Warszawy, pochodzących z teamów 7PK i Pluton Inżynieryjny. Spotkaliśmy się po raz pierwszy w jednym teamie przy okazji treningów w ramach oddziału Platoon dowodzonego przez mjr. Rocco Spencera. Po rozpadzie Platoon postanowiliśmy stworzyć grupę, która wykorzystywałyby już nabyte doświadczenie i rozwijała je na poziomie małego związku taktycznego squadu/teamu. W skład teamu weszły osoby traktujące swoje hobby na tyle poważnie, aby doskonalić swoje umiejętności i poziom wyszkolenia i zwiększać swoją efektywność na airsoftowym polu gry.

Ponieważ nie chcieliśmy odtwarzać żadnej jednostki wojskowej i być pod narzuconym rygorem umundurowania, uzbrojenia czy SOP postanowiliśmy stworzyć airsoftową grupę PMC, co umożliwia nam dobór sprzętu wg tego co uważamy za skuteczne i przydatne, bez posądzenia o nieznajomość realiów odtwarzanej jednostki czy lamerstwo.

Team powstał w 2007 roku a jego członkowie wzięli udział w sporej ilości milsimów, gdyż te są naszym głównym obiektem zainteresowania.

Nasza przynależność do Blackwater umożliwia nam realizację swoich celów w airsofcie, lecz nie przeszkadza by być członkami innych teamów.